Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa

MELBET SIGN UP
ARATA'IRAA NO TE 2024

Te mau rave'a tapa'oraa i'oa i roto i te 2024

MELBet, o te hoê ïa taata hamani buka tuiroo o te pûpû ra e rave rau mau ravea faaetaetaraa tino, e tae noa'tu i te mau ha'utiraa moni, Te mau ha'utiraa i te tino e au, e te tahi atu â. Te hamaniraa i te hoê aamu e te MELBet, o te hoê ïa faanahoraa papu maitai, e e nehenehe e rave i te ohipa parau-ti'a ore na roto i te hoê o na rave'a taa ê e maha.


MELbet Registration with One-Click

Te tapa'oraa i'oa no te 1click

Te rave'a ohie roa a'e no te hamani i te hoê MELBet, o te rave'a vitiviti roa a'e ïa e te ohie roa a'e no te hamani i te hoê FAANAHOraa MELBet. No te faaohipa i teie rave'a, a pata noa i ni'a i te “Tapa'oraa” te pitopito i ni'a i te api MELBet, e i muri iho a ma'iti “Hoê-Click Melbet Registration”. E anihia oe ia ma'iti i to oe fenua e ta oe moni, e i muri iho no te haapapû e ua hope ta oe 18 matahiti. I muri a'e i te reira, e faati'ahia to oe aamu, e e horo'ahia ia outou te hoê numera taa ê e te parau huna.


Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa – Numera niuniu

Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa na roto i te niuniu

Te tahi atu rave'a no te hamani i te hoê afata MELBet, o te faaohiparaa ïa i ta outou numera niuniu. No te rave i te reira, a pata i ni'a i te “Melbet Registration” te pitopito i ni'a i te api MELBet, e i muri iho a ma'iti “Numera niuniu”. E anihia oe ia tomo i roto i ta oe numera niuniu, e tae noa'tu i to outou fenua e ta outou moni. Ia oti ana'e te reira i te ravehia e outou, E hapono mai o MELBet i te hoê numera haapapuraa na roto i te SMS. A tomo i roto i te numera i ni'a i te tahua itenati MELBet, e e faati'ahia to oe aamu.


Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa – na roto i te Imere

Faahoho'araa na roto i te imere

Mai te mea e, e mea au a'e na outou ia faaohipa i ta outou rata uira no te hamani i te hoê afata rata uira MELBet, a pata noa i ni'a i te “Melbet Registration” te pitopito i ni'a i te api MELBet, e i muri iho a ma'iti “Rata uira”. E anihia oe ia tomo i roto i ta oe vahi rata uira, e tae noa'tu i to outou fenua e ta outou moni. Ia oti ana'e te reira i te ravehia e outou, e farii outou i te hoê rata uira no ô mai i te MELBet e te hoê hono hi'opo'araa. A pata i ni'a i te hono no te hi'opo'a i ta outou tomoraa, e ua oti ta oe ohipa!


Hamani i te hoê afata moni na roto i te hoê rave'a haaparareraa sotiare e aore râ, na roto i te hoê ve'a

Te tapa'oraa i te mau hoho'a na roto i te mau rave'a haaparareraa sotiare

Te maha e te hopea o te rave'a no te hamani i te hoê tahua itenati MELBet, o te faaohiparaa ïa i ta outou rave'a haaparareraa sotiare. No te rave i te reira, a pata i ni'a i te “Melbet Registration” te pitopito i ni'a i te api MELBet, e i muri iho a ma'iti “Te mau rave'a haaparareraa sotiare e te mau ve'a”. E horo'ahia ia outou te rave'a no te faatu'ati i ta outou aamu i ni'a i te hoê o te mau rave'a haaparareraa sotiare e rave rahi, e tae noa'tu i te Facebook, Twitter, e Google+. Ia oti ana'e outou i te faatuati i ta outou aamu, e anihia oe ia haamau i to oe fenua e ta oe moni, e e faati'ahia to oe aamu.


Hi'opo'araa i ta outou tomoraa

I te taime a hamani ai oe i ta oe MELBet, e titauhia ia outou ia hi'opo'a i te reira no te hamani e no te faaohipa i te mau tuhaa atoa o te tahua Itenati. No te hi'opo'a i ta oe aamu, e titauhia ia outou ia horo'a i te tahi haamaramaramaraa no ni'a ia outou iho, oia'toa te mau parau no te faaite i to outou ti'araa taata. Teie te mea e ti'a ia oe ia rave:

Taahiraa avae 1: Faaî i ta outou haamaramaramaraa

No te haamata i te faanahoraa no te faaoraraa, A tomo i roto i ta outou afata MELBet e a pata i ni'a i te “Profile” Te mau nota. E anihia outou ia faaî i te tahi mau haamaramaramaraa tumu o te taata iho, oia'toa to oe i'oa, tai'o mahana fanauraa, e te vahi nohoraa. A haapapû i te faaô i teie haamaramaramaraa ma te ti'a, mai te mea e, e titauhia ia outou ia horo'a i te mau haamaramaramaraa no te turu i te reira.

Taahiraa avae 2: Horo'a i te mau parau tapa'oraa

I muri iho, e titauhia ia outou ia horo'a i te MELBet i te mau api parau ihotaata o ta outou parau hiro'a. I roto i teie mau parau, te vai ra ta outou buka ratere e aore râ, ta outou tareta ID, e tae noa'tu i te hoê parau aufauraa apî e aore râ te hoê parau moni no te haapapû i to outou vahi nohoraa. E nehenehe ta outou e faauta uira ti'a'tu i teie mau parau i ni'a i te tahua itenati MELBet, e aore râ, a hapono ia ratou na roto i te rata uira i te pŭpŭ MELBet.

Taahiraa avae 3: Tia'i i te haapapûraa

Ia oti ana'e outou i te hapono i ta outou mau parau, titauhia ia outou ia tia'i ia MELBet no te hi'opo'a i te reira e ia hi'opo'a i ta outou aamu. E ravehia teie faanahoraa i rotopu i te 24 e 48 Te mau hora, noa'tu e, e nehenehe te reira e maoro atu â mai te mea e, te ite ra o MELBet i te hoê faito rahi o te mau aniraa no te faaitoitoraa. Ia oti ana'e ta oe faatiaraa i te haapapuhia, e nehenehe ta outou e hamani i te mau hoho'a e e faaohipa i te mau tuhaa atoa o te tahua.

Nafea ia tuu i ta outou haapueraa matamua i MELBet

A haamana'o i te haere e hi'o i te tahua itenati MELBet e aore râ a farerei i ta ratou hoani mai te mea e, te farerei ra outou i te tahi fifi e aore râ, te tahi atu mau uiraa no ni'a i te faanahoraa o te moni. Ia manuïa ta outou haapueraa matamua i MELBet, A pee i te buka arata'i taahiraa i muri mai i te tahi taahiraa i horo'ahia i raro nei.

No te tuu i ta outou moni matamua i ni'a i te MEL Bet, a pee i teie mau taahiraa:

Taahiraa avae 1: No te tomo i roto i ta oe tomoraa, haamata na roto i te tomoraa i roto i te.

Taahiraa avae 2: A imi e a ma'iti i te “Deposit” Te mau nota. E arata'i teie ohipa ia outou i ni'a i te hoê api i reira outou e ma'iti ai i te mau rave'a huru rau no te aufau.

Taahiraa avae 3: Ia oti ana'e outou i te ma'iti i te mea ta outou e au a'e, A faaite i te faito moni taa ê o ta outou e hinaaro e tuu. No te faaoti i te hooraa, A horo'a i te mau haamaramaramaraa no ni'a i te tareta e a tia'i ma te faaoroma'i ia aufauhia e ia faaotihia te reira.

Te horoa ra te MELBet i te mau maitiraa huru rau no te aufau i te mau haamâu'araa, Te haamâharaa i te mau mea e auhia e te taata e te mau hinaaro taa ê. I roto i teie mau ravea aufauraa, te vai ra te mau tareta fare moni matauhia mai te Visa e te MasterCard, e tae noa ' tu i te mau cryptocurrencies apî. Te mau nota, E FAATIA te MELBet i te feia e faaohipa ra i te moni ma te faaohipa i te Bitcoin, te hoê moni uira matauhia no to ' na vitiviti, Parururaa, e te ohieraa. Ia ma'iti ana'e tatou i teie rave'a, E horo'ahia i te mau taata te hoê vahi nohoraa taa ê i reira ratou e nehenehe ai e hapono i ta ratou moni. Te mea maitai roa ' tu â, oia hoi aita e haamâu'araa hau aore ra e faaueraa hau atu, e te mau hooraa i te mau vahi atoa, te haamauraa i te hoê faanahoraa no te haaputuraa i te moni e te mau haamau'araa.

Faaotiraa

Ei faaotiraa, Te pûpû ra te MELBet i te mau ravea e tano no te hamani i te hoê afata moni, E tae noa'tu i te tapa'opa'oraa hoê i ni'a i, numera niuniu, tapa'opa'oraa i te rata uira, e te tapa'opa'oraa i te mau rave'a haaparareraa so. E faaohie te reira i te feia e faaohipa ra i te reira ia tarima e ia haamata i te fana'o i te mau haa tuaro e rave rahi e te mau ravea pereraa moni e vai ra i nia i te vahi paturaa. Te tahi atu â mau mea, Mea papu maitai te ravea faaitoitoraa a MELBet e ua opuahia no te paruru i te feia e faaohipa ra i te reira’ haamaramaramaraa no te taata iho e no te arairaa i te taviriraa. Na roto i te horoaraa i te mau haamaramaramaraa tano e te haponoraa i te mau haamaramaramaraa e titauhia, e nehenehe ta te mau taata e hi'opo'a oioi i ta ratou mau aamu e e fana'o i te mau tuhaa atoa e te mau maitai o te tahua itenati. I ni'a i te mau mea, E ma'itiraa maitai roa te MELBet no te taata atoa e imi ra i te hoê tahua itenati e te parururaa i ni'a i te itenati.