Neidio i'r cynnwys

MELBET SIGN UP
CANLLAW I 2024

Dulliau Cofrestru MELbet yn 2024

Mae MELBet yn bwci poblogaidd sy'n cynnig amrywiaeth o opsiynau betio chwaraeon, yn ogystal â gemau casino, gemau deliwr byw, a mwy. Mae creu cyfrif gyda MELBet yn broses syml, a gellir ei wneud mewn un o bedair ffordd wahanol.


Cofrestriad MELbet gydag Un Clic

cofrestriad melbet gyda 1clic

Yr opsiwn cofrestru un clic yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf i greu cyfrif MELBet. I ddefnyddio'r opsiwn hwn, cliciwch ar y “Cofrestru” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Cofrestru Un-Clic”. Bydd gofyn i chi ddewis eich gwlad ac arian cyfred, ac yna i gadarnhau eich bod ar ben 18 mlwydd oed. Ar ol hynny, bydd eich cyfrif yn cael ei greu, a byddwch yn cael rhif adnabod unigryw a chyfrinair.


Cofrestriad MELbet gyda Rhif Ffôn

cofrestru melbet dros y ffôn

Opsiwn arall ar gyfer creu cyfrif MELBet yw defnyddio'ch rhif ffôn. I wneud hyn, cliciwch ar y “Cofrestru” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Rhif ffôn”. Bydd gofyn i chi roi eich rhif ffôn, yn ogystal â'ch gwlad ac arian cyfred. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, Bydd MELBet yn anfon cod dilysu atoch trwy SMS. Rhowch y cod ar wefan MELBet, a bydd eich cyfrif yn cael ei greu.


Cofrestru MELbet trwy E-bost

cofrestru melbet trwy e-bost

Os yw'n well gennych ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost i greu cyfrif MELBet, cliciwch ar y “Cofrestru” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Ebost”. Bydd gofyn i chi nodi eich cyfeiriad e-bost, yn ogystal â'ch gwlad ac arian cyfred. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, byddwch yn derbyn e-bost gan MELBet gyda dolen ddilysu. Cliciwch ar y ddolen i wirio'ch cyfrif, ac rydych chi wedi gorffen!


Creu Cyfrif trwy Rwydwaith Cymdeithasol neu Messenger

cofrestriad melbet gyda rhwydwaith cymdeithasol

Y bedwaredd ffordd a'r olaf o greu cyfrif MELBet yw defnyddio'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol. I wneud hyn, cliciwch ar y “Cofrestru” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Rhwydweithiau Cymdeithasol a Negeswyr”. Byddwch yn cael yr opsiwn i gysylltu eich cyfrif ag un o nifer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Trydar, a Google+. Unwaith y byddwch wedi cysylltu eich cyfrif, gofynnir i chi gadarnhau eich gwlad ac arian cyfred, a bydd eich cyfrif yn cael ei greu.


Gwirio Eich Cyfrif MELBet

Unwaith y byddwch wedi creu eich cyfrif MELBet, bydd angen i chi ei wirio er mwyn tynnu arian yn ôl a defnyddio holl nodweddion y wefan. I wirio eich cyfrif, bydd angen i chi roi rhywfaint o wybodaeth bersonol i MELBet, yn ogystal â dogfennaeth i brofi pwy ydych. Dyma beth fydd angen i chi ei wneud:

Cam 1: Llenwch Eich Gwybodaeth Proffil

I gychwyn y broses ddilysu, mewngofnodwch i'ch cyfrif MELBet a chliciwch ar y “Proffil” botwm. Gofynnir i chi lenwi rhywfaint o wybodaeth bersonol sylfaenol, gan gynnwys eich enw, Dyddiad Geni, a chyfeiriad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'r wybodaeth hon yn gywir, gan y bydd angen i chi ddarparu dogfennaeth i'w hategu.

Cam 2: Darparu Dogfennau Adnabod

Nesaf, bydd angen i chi ddarparu copïau o'ch dogfennau adnabod i MELBet. Mae'r dogfennau hyn fel arfer yn cynnwys eich pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, yn ogystal â bil cyfleustodau diweddar neu gyfriflen banc i brofi eich cyfeiriad. Gallwch uwchlwytho'r dogfennau hyn yn uniongyrchol i wefan MELBet, neu anfonwch nhw trwy e-bost at dîm cymorth cwsmeriaid MELBet.

Cam 3: Aros am Wiriad

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich dogfennau, bydd angen i chi aros i MELBet eu hadolygu a gwirio'ch cyfrif. Mae'r broses hon fel arfer yn cymryd rhwng 24 a 48 oriau, er y gall gymryd mwy o amser os yw MELBet yn profi nifer fawr o geisiadau dilysu. Unwaith y bydd eich cyfrif wedi'i wirio, byddwch yn gallu codi arian a defnyddio holl nodweddion y wefan.

Casgliad

I gloi, Mae MELBet yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cyfleus ar gyfer creu cyfrif, gan gynnwys cofrestriad un clic, cofrestru rhif ffôn, cofrestru e-bost, a chofrestru cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr gofrestru a dechrau mwynhau'r ystod eang o opsiynau betio chwaraeon a casino sydd ar gael ar y wefan. Yn ogystal, Mae proses ddilysu MELBet yn syml ac wedi'i chynllunio i amddiffyn defnyddwyr’ gwybodaeth bersonol ac atal twyll. Trwy ddarparu gwybodaeth gywir a chyflwyno'r ddogfennaeth angenrheidiol, gall defnyddwyr wirio eu cyfrifon yn gyflym ac yn hawdd a chael mynediad i holl nodweddion a buddion y wefan. At ei gilydd, Mae MELBet yn ddewis gwych i unrhyw un sy'n chwilio am blatfform betio ar-lein diogel sy'n hawdd ei ddefnyddio.